MijnRantsoenwijzer.nl

Zelfstandig aan de slag met het rantsoen? Volg voor het berekenen en optimaliseren van dit rantsoen onderstaande stappen!

Hoe werkt de Rantsoenwijzer?

Registreer of log-in

Om gebruik te kunnen maken van de Mijnrantsoenwijzer rekentool kunt u zich registreren en een account aanmaken.

Vul je eigen ruwvoer in

Onder de knop ‘Voerbeheer’ voert u uw eigen voedermiddelen in met de bijbehorende kengetallen. Deze kunnen in de berekeningen worden gebruikt.

Maak een koegroep aan

Onder de knop ‘koebeheer’ kunt u een groep met koeien aanmaken. Hierbij kunt u het aantal dieren en de productiegegevens invullen. Mocht u bijvoorbeeld 2 productiegroepen hebben, kunt u beide hier apart invoeren. Momenteel is het alleen nog mogelijk groepen met melkkoeien aan te maken. Later zullen ook de rantsoeneisen voor jongvee en droge koeien worden ingevoerd.

Stel een rantsoen samen

Wanneer uw eigen ruwvoer en groep koeien is ingevoerd kunt u een rantsoen gaan samenstellen. Het is hierbij aan te raden eerst enkel de ruwvoeders in te voeren. Vervolgens ziet u waar een tekort of overschot ontstaat (bijvoorbeeld voor energie of eiwit). Door met de verhouding tussen verschillende partijen ruwvoer te spelen kan het rantsoen vaak al dichter bij de gewenste waarden worden gebracht. Zijn er echter nog steeds tekorten zichtbaar, dan kan een correctiekrachtvoer of bijproduct worden ingevoerd. Kies hierbij eerst een product wat het grootste tekort/overschot compenseert. Wanneer het rantsoen vervolgens in balans is wordt onderaan aangegeven hoeveel melk dit basis rantsoen zou moeten kunnen leveren. Wilt u een hogere melkproductie? Dan gaat u een productiebrok aanbieden die dezelfde rantsoeneisen heeft als het basisrantsoen, echter dan geconcentreerder. Lees er meer over

Rendement bekijken en laadlijst printen

Heeft u een rantsoen samengesteld naar uw wensen, dan zijn onderaan de pagina enkele statistieken weergegeven zoals de hoeveelheid krachtvoer per 100 kg melk. Let hierbij wel op dat dit berekende getallen zijn. De werkelijke uitkomsten zijn volledig afhankelijk van de uitvoering in de praktijk. Is bijvoorbeeld de ruwvoeropname lager dan berekend, dan zal de benutting in werkelijkheid lager uitvallen. Dit geld ook voor het aanbieden van krachtvoer middels een melk-voertabel. Bij het verstrekken van krachtvoer op basis van melkproductie is het zeer moeilijk in te schatten hoeveel krachtvoer en ruwvoer daadwerkelijk op jaarbasis gevoerd gaat worden. Het krachtvoer verdringt namelijk het ruwvoer waardoor niet de berekende hoeveelheden worden opgenomen.