De theorie

Achtergrondinformatie rantsoenen

Wil je graag alles leren over rantsoenen? We hebben een compleet onderzoeksrapport geplubliceerd met daarin de achtergrondinformatie van rantsoenen. Hieronder vind je over een aantal onderwerpen meer informatie en uitleg.

Pensvulling

Door het samentrekken van spierplooien in de penswand wordt de pensinhoud voortdurend in beweging gehouden. Hierdoor wordt er een zekere menging van de massa in stand gehouden. Lees meer over Pensvulling

Herkauwactiviteit

Beoordeling van de herkauwactiviteit is belangrijk. In de voermassa bevinden zich enorme aantallen microben, die een zeer belangrijke functie vervullen bij de verwerking van het voer. Lees meer over Herkauwactiviteit

Slechts zes harde metingen

Er zijn slechts 6 harde metingen bij het berekenen van je voer. Deze 6 metingen zijn onderverdeeld naar een organisch en anorganisch deel. Lees meer over Slechts zes harde metingen

Berekeningen

Niet alles is hard te meten. Daarom berekenen we de rest kengetallen die niet meetbaar zijn. Maar zijn berekende kengetallen wel betrouwbaar? Lees meer over Berekeningen

Van voer naar melk

Hoe werkt het proces van voer naar melk? Lees meer over het proces dat zich afspeelt in de koe om te komen tot melkproductie. Lees meer over Van voer naar melk

Streefwaardes voor een optimaal rantsoen

Er zijn een aantal belangrijke streefwaardes voor een optimaal rantsoen. Met deze streefwaardes kan je bewust aan de slag met je melkproductie en de kosten. Lees meer over Streefwaardes voor een optimaal rantsoen