Berekeningen

Wat we niet hard meten, moeten we berekenen. Deze berekende kengetallen kunnen afwijken door meetfouten, verandering in samenstelling van het voer door broei en conservering of mechanische bewerkingen. Vooral het inschatten van de verteerbaarheid is lastig en verklaard voor een groot deel waarom een rantsoen in praktijk anders uitpakt dan in theorie.