Herkauwactiviteit

Bij een productie van 9000 kg melk wordt er gemiddeld per dag circa 20 kilo drogestof aan voer opgenomen, circa 80 liter water gedronken en wordt er circa 150 liter speeksel gevormd. Bij goed functionerende volwassen koeien heeft de pens een inhoud van meer dan 100 liter. Hierin bevindt zich circa 100 kilo massa. Deze bevat circa 15% drogestof en aldus bevindt zich circa 15 kilo drogestof aan voermassa in de pens. Van de totale massa bevindt zich het vocht en de kleinere voerdeeltjes vooral onderin de pens en naar boven toe zijn er meer de grovere deeltjes. Boven de voermassa bevindt zich een hoeveelheid gas, vooral methaan en koolzuurgas. In de voermassa bevinden zich enorme aantallen microben, die een zeer belangrijke functie vervullen bij de verwerking van het voer.

Beoordeling van de herkauwactiviteit is dus belangrijk. Dat kan door in de rustperioden het aantal herkauwende dieren te tellen. Dit moet minimaal 60% zijn. In principe moet op elk moment minimaal 75 – 80% van de dieren actief zijn (vreten/herkauwen). Daarnaast kan het aantal herkauwbewegingen per brok worden geteld. Bij een goed functioneren is dat 60 – 65 slagen per brok. Minder dan 55 slagen is duidelijk onvoldoende en is een extra aanwijzing dat het in de pens niet goed functioneert. Bij onvoldoende herkauwen liggen de dieren ook vaker in de slaaphouding (kop zijwaarts op de flank). Het herkauw beoordelen moet op meerdere momenten van de dag worden uitgevoerd, vooral bij pasgekalfde dieren en na een rantsoenwijziging. (Bron: Aart Malestein)