Streefwaardes voor een optimaal rantsoen

Een koe moet zoveel mogelijk melk produceren uit energie en niet uit eiwit. Wanneer wel melk wordt geproduceerd uit eiwit dan stijgt het ureum, een indicator voor stikstofbenutting. Dit past niet bij de huidige maatschappelijke trend van verduurzaming. Daarnaast is de prijs voor eiwit stijgende, waardoor een hogere (eiwit)benutting ook in financieel opzicht gunstig is. Om meer melk uit energie te produceren moet er voldoende structuur in het rantsoen aanwezig zijn. Daarnaast moet de energievoorziening op pensniveau (suiker en onbestendig zetmeel) en darmniveau (het bestendige zetmeel) in balans zijn. Ook de smakelijkheid en daarmee de opname moet optimaal zijn. Als aan deze voorwaarden (structuur en energie) is voldaan, moet met een RE van 150 gram/kg droge stof (15%) prima gemolken kunnen worden. Het resulteert in een ureum < 15 met toch hoge eiwitgehaltes in de melk.