Maïs, krachtvoer of ruwvoer

  • Droger kuilvoer en droge maïs bieden nadrukkelijk meer drijvend vermogen dan natter kuilvoer. Maïs onder DS 30% zakt, bij +36% gaan de stengeldelen drijven. Hierdoor verblijft droger kuilvoer langer in de pens. Daarom kan nattere maïs grover worden gehakseld dan drogere maïs. Daarbij komt dat natte mais zich makkelijker laat snijden en is van zichzelf al sneller beschikbaar in de pens, grover hakselen compenseert dit.
  • Verder zal een niet gekneusde korrels nog harder zakken in de pens dan korrels die goed verkleind zijn. Bij korrels die niet beschadigd zijn is de buitenkant glad en niet toegankelijk voor de pensmicroben. Echter wanneer de korrel gekneusd is zal deze minder hard dalen omdat er meer oppervlakte is en de microben zich kunnen hechten. Naarmate de korreldelen grover zijn, neemt de kans op verdwijning uit de pens door passage toe en vervolgens komen deze in de mest.
  • Gemiddeld is de bestendigheid van het zetmeel 30- 35%, kort na de oogst en bij verkleinde korreldelen, volgens BLGG daalt deze circa 5% eenheden. De bestendigheid neemt veel verder af in de loop van het jaar na inkuilen.