Perfectioneer je rantsoen

We zijn stap voor stap door het rantsoen heen gelopen. We kennen de eigenschappen van het eigen voer, de productie en zien hoe de koeien het rantsoen verteren. Met (enkelvoudige) grondstoffen en bijproducten kun je het rantsoen eenvoudiger bijsturen. Maak een kloppend basisrantsoen, zo mogelijk voor de hoogproductieve en voor de laagproductieve groep. Voer daarbij nog een productiebrok op basis van de melkgift. Verander niet alles tegelijk, zodat je oorzaak en gevolg goed kunt blijven onderscheiden.

Melkproductie en de gehaltes
Bij voeren met Boerenverstand gaan we uit van gezonde koeien en een goede vertering en niet van de maximale melkproductie per koe. Een maximale benutting van ruwvoer vormt het uitgangspunt.

Het ureum in combinatie met het eiwitgehalte is een indicator voor de benutting van het rantsoen. Het getuigd van vakmanschap om het ureum het hele jaar door onder de 20 te houden, dat blijft ook ons streven.

Voerselectie
Als er veel geselecteerd kan worden, dan klopt het berekende rantsoen niet met de werkelijkheid. Een individuele koe kan een totaal andere samenstelling eten dan op papier berekend is. Zorg dat er minder geselecteerd kan worden zodat alle koeien meer melk uit ruwvoer kunnen halen.

Mest en de rest
Dit is versie 1.0 hoe de uitslag van de scores is om te zetten in actie.